Езиков и културен център ТУК БЪЛГАРИЯ

Езиков и културен Център „Тук България“ е Сдружение с нестопанска цел, което си поставя като приоритет съхранението и популяризирането на българския език и култура в Италия и чужбина. 

 

Създаването на Сдружението е резултат от дългогодишната дейност и богат опит в културната и образователната сфера на учредителите – Гергана Христова, основател на Българското неделно училище в Милано и адвокат и интеркултурен медиатор Мария Ганчева, следствие на дълбокото им убеждение, че езиковото многообразие е основен фактор за свободния и отворен междукултурен диалог. 

Центърът поддържа тесни отношения на сътрудничество и професионални контакти с български и италиански институции, български и международни асоциации  и професоналисти в областта на езикознанието, образованието и културата.

 

Стремежът на центъра е да създаде здрава, динамична  и кооперираща общност от администратори, обучители, хора на изкуството и активни граждани отвъд културните и международни граници.

Целите на сдружението са: 

  • Разпространение на българския език и култура чрез обучение и възпитание на деца и възрастни

  • Разширяване на познанията за българската художествениа литература и изкуства

  • Разширяване на образователните хоризонти на възпитатели, учители и социални работници, които да възпитават и вдъхновяват любов към литературата, музикалната култура и изкуството като основни блага и изконни ценности

  • Да се превърне в място за съхранение на българския дух и традиции и за срещи и обединяване в името на междукултурните интереси, поддържане и растеж на човешкото възпитание чрез постоянно обучение 

Основатели

                                  Гергана Христова 

                                  Учредител и Председател

                                  Завършва българска филология в СУ                                               "Климент Охридски" през 2000 година.

                                  Живее в Италия от 2001 г.

                               Силно свързана с традициите на родината   си, решава да създаде български център в   Милано, който да гарантира на живеещите тук временно или постоянно българи постоянен контакт с културата и традициите на България.

Водена от тези намерения, тя основава Българското училище в Милано, което днес осъществява дейността си под шапката на "Езиков и културен център “ТУК БЪЛГАРИЯ” със седалище в Милано.

Майка на две деца билингви.

                                  Адвокат Мария Ганчева

                                  Учредител и Заместник-председател

                                Завършва 8–ма гимназия в гр.София с                                             разширено изучаване на френски език.                                          Юридическото си образование започва в       Алма Ата, Казахстан. През 1996г. се дипломира в Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски” София. Член на Софийска адвокатска колегия от 1997 г. и на Адвокатска колегия – Милано, Италия от 2008г. Сертифициран интеркултурен медиатор. 

Учредяването на Езиковия и културен център „Тук България“ в Милано е естетвено продължение на дългогодишната й про боно дейност като учредител и секретар на Клуб ЮНЕСКО Леонардо да Винчи София за популяризиране на българската култура и в подкрепа на творческата дейност на българските деца и младежи в Италия. 

Майка на две деца билингви.

Сътрудничества

скоро ще публикуваме тази информация