Cerca
  • Scuola Bulgara

Правилно ли е или не? … Какво значение има? Важното е да ме разбират! Дали?


Вероятно мнозина читатели биха си задали следните въпроси:

Толкова ли е важно да пишем и/или говорим правилно? Къде и с кого общуваме на български? Нужно ли е да можем да го правим? Днес имаме нужда от развиване на съвсем други умения, знания и компетентности!

Тук, естествено, всеки би могъл да изрази своето лично мнение.

А) В случай че имате колебание, не съвсем категоричен отговор или по-скоро клоните към Няма смисъл, не ми трябва, не го и едва ли ще го ползвам - Ви предлагаме да помислите за един възможен контрааргумент - ще бъдете част от малцината, които имат тази компетентност, или част от общността, която не пренебрегва своя произход и история.

Все по-често ни се налага да мотивираме и убеждаваме бъдещите си ученици (и техните семейства), студентите си и потенциалните такива в предимствата от изучаването на собствения си език или от изучаването на български като чужд.

Бихте запазили себе си, в единия случай, а в другия – ще опознаете нова и различна култура, ще придобиете уникална компетентност, ще се срещнете с нови хора, ще се докоснете до друг мироглед , бит и всекидневие.

Хората, които се обръщат към нас, онези, с които работим, вече дълго време или от съвсем скоро, имат толкова различни причини, за да учат езика ни, но по-важното е, че са безкрайно мотивирани, постоянни и вдъхновени.

Именно това е и провокацията, смисълът, осъзнаването и вярата в нашия блог за български език.

Б) Дали и колко е важно е да пишем и говорим правилно?

Грамотността има базова роля за изграждането на личността, а стремежът да се стараем да пишем или не (съвсем, или изобщо не-) правилно е въпрос на личен избор и виждане. Няма отношение единствено с майчиния език, а до виждане за писането/говоренето изобщо на езиците, които използваме.

Отношението ни демонстрира значимостта, която отдаваме за начина, по който се изразяваме писмено или устно. То е ценност и критерий за нас самите, при това в личен, социален, професионален план.

Старанието, усилието и изискването към нас самите да пишем и говорим правилно на езиците, които владеем, е уважение към себе си, към общността и аудиторията. Индивидуално решение, в чието огледало можем непрекъснато да следим отражението си.

В) Ако Вашият отговор е категорично положителен, добавяме още една кибритена клечка в нашата кутийка, с която всеки ден поддържаме пламъка и се опитваме да го разгаряме все повече.

Благодарим Ви, че прочетохте текста! Ще се радваме да споделите и своето мнение! Очакваме с нетърпение Вашите коментари и идеи!

Бъдете изпълнени с вдъхновение и хъс. И не забравяйте да ни следите и следвате!

40 visualizzazioni

© 2017 Centro linguistico e culturale QUI BULGARIA. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook