• Wix Facebook page
 
Българското училище в Милано започва дейността си на 12 януари 2014 година, след няколкомесечна подготовка. Учебната дейност е насочена към всички, които по различни причини искат да научат български език и да се доближат до българските традиции и култура. 
 
Училището ни е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина на МОН.

Към днешна дата, записаните в училището са предимно деца от български семейства или от смесени семейства с поне един член от български произход, които живеят в района на Милано и Ломбардия. 

Желанието на децата и техните родители, а също и нашата цел, е да успеем да им предадем основите на българския език, литература, история, география, фолклор и народни танци. 

Става въпрос за деца на възраст от 4 до 18 години, родени в Италия или живеещи в Италия от години. Посещавайки италианските училища, те владеят много добре италиански език, но са изгубили в по-малка или в по-голяма степен българския език. 
Освен преподавателите, всички с педагогическа правоспособност, училището разполага и с психолог. Той сътрудничи с преподавателите, подпомага тяхната дейност и работи в тясна връзка както с децата, така и с техните родители.

Учебните занятия се провеждат в неделя от 9,30 до 13,30 часа в Милано. 

Училището приема деца през цялата учебна година. 

 

Амбицията ни е да превърнем нашето училище в късче от България, където децата да се чувстват у дома.  Постигането на тази цел минава, освен през изучаването на български език, също и през опознаване и практикуване на прекрасните български танци, на българските празници и обичаи, през опознаване на българската история и география. 

 

Тържествата и честванията на български празници са неразделна част от живота в училището. 

 

В програмата на учениците сме заложили допълнителни занимания като курсове по народни танци, празнуване на Деня на Будителите, Рождество Христово, Работилница за изработване на суровачки, Работилница за изработване на мартеници, Великденска работилница, Ден на славянската писменост и култура, и т.н. 


За повече информация
e-mail bgschoolmilano@gmail.com
тел. 0039 345 905 5564.

БЪЛГАРСКО УЧИЛИЩЕ

Гергана Христова

Организатор на училището и преподавател. 

Образование: 

Българска филология в Софийски университет "Св.Климент Охридски"

Красимира Димитрова

Преподавател в училището.

Образование: 

Българска филология в Югозападен Университет "Неофит Рилски".

Дарина Наумова

Преподавател в училището. 

Образование: 

Специалност История във ВТУ "Кирил и Методий", Велико Търново

Илиана Николова

Преподавател в училището.

Образование:

Българска филология в Софийски Университет „Св. Климент Охридски“

Даниела Вуковска

Преподавател в училището.

Образование: 

Българска филология в Пловдовски Университет "Паисий Хилендарски"

Ангелина Велинова

Преподавател в училището.

Образование: 

Начална училищна педагогика в Югозападен Университет "Неофит Рилски".

Елза Миленова

Преподавател в училището.

Специалност История   СУ "Св. Климент Охридски"  

Следдимломна преквалификация Италианска филологии СУ "Св. Климент Охридски" 

Мариана Великова

Преподавател в училището.

Образование: 

Начална училищна педагогика в Университет "Еп. Константин Преславски", Шумен.

Кристина Грозева

Психолог в училището.

Образование: 

Психология в Католическия Университет на Свещеното Сърце в Милано

© 2017 Centro linguistico e culturale QUI BULGARIA. Proudly created with Wix.com

  • w-facebook